بزرگترین تفاوت یخچال فریزر ساید بای ساید با نمونه های دوقلو استفاده از یک موتور برای همان انئازه فضاست که موجب کاهش چشمگیر مصرف انرژی می شود، همچنین در مقایسه با یخچالهای معمولی فضایی بسیار بیشتر و طراحی زیباتری دارد
مشاهده 0 کالا

بزرگترین تفاوت یخچال فریزر ساید بای ساید با نمونه های دوقلو استفاده از یک موتور برای همان انئازه فضاست که موجب کاهش چشمگیر مصرف انرژی می شود، همچنین در مقایسه با یخچالهای معمولی فضایی بسیار بیشتر و طراحی زیباتری دارد